Phong thuỷ: Đông Tứ Mệnh & Tây Tứ Mệnh

Nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiểu về phong thủy không khỏi bở ngỡ về hai khái niệm: Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh hay Đông tứ trạch (mệnh) và tây tứ trạch (mệnh) trong Phong Thủy. Phong thủy chia con người thành 2 nhóm: Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Mỗi người chỉ […]

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn